Următoarea transmisie Live:

Vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți; să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți.

1 Tesaloniceni 5:14

Cine suntem

Despre noi

Vrei să afli mai multe despre noi? Aici găsești mai multe despre istoria noastră, credo-ul nostru și viziunea noastră.

De la creație până în prezent

Istoria

Biserica Penticostală Speranţa Linz s-a născut ca răspuns la nevoia de părtăşie a românilor credincioşi penticostali, care s-au aşezat în oraşul Linz şi în împrejurimi. Primul serviciu de închinare a fost în localul bisericii penticostale austriece condusă de fratele pastor Bartl, în anul 1989 în Linz -Urfahr, Freistädterstrasse, la care au participat alături de credincioşi şi pastorul Moise Gaode.

În anul 1992 biserica a primit oportunitatea de a folosi localul bisericii creştine austriece de pe strada Reuchlinstrasse nr. 32 din Linz. Ulterior, în anul 1995, cu ajutorul lui Dumnezeu Biserica Speranţa a reuşit să închirieze un local pe strada Walterstrasse Nr.11 din Linz, unde s-au desfăşurat până în iunie 2011 serviciile divine.

În anul 2007 fratele Doru Mircea a fost investit în slujba de pastor al Bisericii Speranţa. Lucrarea lui Dumnezeu în biserică  de-a  lungul anilor s-a făcut simţită prin dragostea frăţească a membrilor bisericii, mântuirea păcătoşilor, vindecări miraculoase, botezuri cu Duhul Sfânt şi manifestări ale darurilor Duhului Sfânt, toate acestea conducând sufletele la o pregătire serioasă în vederea întâlnirii cu Domnul Isus.

În anul 2006 biserica a primit din partea lui Dumnezeu viziunea de a construi un local de închinare, iar in anul 2008 cu ajutorul lui Dumnezeu a început construcţia acestei clădiri. Data de 9 iunie 2011 este o piatră de hotar în istoricul Bisericii Speranţa, moment în care Dumnezeu ne-a ajutat să inaugurăm oficial deschiderea noului local de închinare al  bisericii, situat pe Dauphinestrasse 51, 4030 Linz.

Dumnezeu a lucrat, părtăşia frăţească fiind una deosebită, biserica a crescut, iar sufletele, care vin la închinare la fiecare program divin, se bucură de prezenţa şi de binecuvântările lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Crezul nostru

Credo

Biblia

Credem în Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu cuprins în Vechiul şi Noul Testament, infailibil în scrierile originale şi credem că acesta reprezintă autoritatea supremă şi finală pentru credinţă şi viaţă.

Sfânta treime

Credem în Dumnezeu Unul care există în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt.

Natura omenirii

Credem că omenirea a fost creată neprihănită după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, dar prin păcat a căzut din această poziţie. Prin urmare, toţi oamenii sunt morţi din punct de vedere spiritual şi au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu prin pocăinţă.

Pocăinţa, Naşterea din nou, Sfinţirea

Pocăinţa este actul întoarcerii la Dumnezeu şi părăsirea păcatului (Marcu 1:15; Luca 13:3; Fapte 3:19). Naşterea din nou este schimbarea supranaturală făcută de  Dumnezeu ca rezultat al pocăinţei omului. Sfinţirea este starea de a fi liber de păcat, viaţa trăită după principiile Bibliei, sub călăuzirea Duhului Sfânt.

Mântuirea

Credem că moartea lui Hristos pe cruce a adus mântuire tuturor oamenilor, care se căiesc de păcatele lor şi care îşi întorc faţa către Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos, Mântuitorul şi Domnul lor.

Botezul în apă

Botezul în apă este actul scufundării în apă oficiat în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, conform poruncii lui Hristos. Cu toate că acest act nu are putere să spele păcatul, el reprezintă moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos. Numai credincioşii care au experimentat pocăinţa şi naşterea din nou sunt eligibili pentru botezul în apă.

Botezul cu Duhul Sfânt

Experienţa Botezului cu Duhul Sfânt este ulterioară sfinţirii şi, de cele mai multe ori, ulterioară botezului în apă. Ea este înzestrarea cu putere pentru slujire şi neprihănire. Este umplerea templului deja curăţit prin pocăinţă, naştere din nou şi sfinţire, este un dar al lui Dumnezeu ca răspuns la rugăciune. Botezul cu Duhul Sfânt este însoţit de manifestarea vorbirii în limbi.

Darurile spirituale

Au fost acordate Bisericii prin Duhul Sfânt pentru a fi folosite pentru zidirea Trupului lui Isus Hristos.

Roada Duhului

Viaţa plină de Duhul se va manifesta prin dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, blândeţe, înfrânarea poftelor.

Cina Domnului

A fost instituită de Domnul Isus Hristos pentru amintirea morţii Sale. Numai creştinii născuţi din nou, curăţiţi de păcat şi botezaţi în apă se pot împărtăşi cu Cina Domnului.

Viitorul Bisericii

Credem în întoarcerea personală şi vizibilă a lui Isus Hristos, în învierea trupească a sfinţilor pentru viaţă veşnică, în prezenţa lui Dumnezeu şi în învierea trupească a celor nedrepţi pentru judecată.

Scopul nostru

Viziune

Evanghelizare

Evanghelizarea sufletelor este prima responsabilitate a Bisericii Domnului, trasată prin Marea Trimitere pe care Domnul Isus  a făcut-o ucenicilor. (Matei 28:19)

Serviciile divine de duminica seara vor fi orientate în mod deosebit spre evanghelizare.

Încurajarea fiecărui membru al bisericii să vorbească cel puţin unei persoane despre Isus şi să îl invite la Biserică. (Iacov 5:19,20 ; 1 Corinteni 9:22,23).

Implicarea în evanghelizare în România. Avem în vedereplantarea unei biserici noi în România, într-un oraş unde nu există nici o biserică penticostală.

Creșterea spirituală a bisericii

Studii biblice pe diferite teme în fiecare serviciu divin de miercuri seara. Accentuarea importanţei serilor de rugăciune de luni. Chemăm biserica la seri de stăruinţă şi zile de post de mai multe ori pe an.

Fiecare lider de departament va prelua iniţiativa organizării de zile de post şi rugăciune împreună cu cei implicaţi în dreptul fiecărei lucrări.

Familia, nucleul bisericii

Organizarea unor întâlniri speciale cu familiile tinere pentru acoperirea nevoilor specifice ale acestora (învăţătură, consiliere)

Începând din luna februarie, în fiecare zi de lunine vom ruga pentru familiile din biserică, în ordine alfabetică.

Slujire

Dacă va fi voia Domnului, vom ordina fraţi diaconi pentru slujire.

Extindere

Cu ajutorul Domnului, luăm în considerare pentru viitor deschiderea unei noi biserici în oraşul Linz.