Biserica Penticostală Speranţa Linz

Vă binecuvântăm în Numele Domnului Isus Hristos pe toţi care aţi găsit de bine să accesaţi pagina de internet a Bisericii Penticostale Speranţa din Linz, Austria. Dorim ca resursele creştine pe care le veţi găsi pe această pagină să aducă zidire sufletului dumneavoastră.

 
Împlinind Marea Porunca din Matei 28:19: “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” şi fiind puternic motivaţi de misiunea incredinţată de Domnul Isus, dorim să lucrăm împreună pentru lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu.
Hoffnungskirche